Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Aktualności

Najnowsze aktualności z serwisu firmowego.

Aktualności

 • Inkorporacja Spółki Polskie Przetwory

  Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 kwietnia br. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wpisie do rejestru:

  • połączenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu ze spółką Polskie Przetwory sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku – połączenie nastąpiło w trybie przejęcia przez KSC S.A. spółki Polskie Przetwory sp. z o.o. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Polskie Przetwory sp. z o.o. na KSC S.A.,
  • utworzenia Oddziału „Polskie Przetwory” we Włocławku – na bazie majątku zinkorporowanej spółki Polskie Przetwory sp. z o.o.,
  • zmiany Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności o kody PKD związane z działalnością prowadzoną przez zinkorporowaną spółkę Polskie Przetwory sp. z o.o.

  Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dniem 28 kwietnia br. powołał Pana Marka Ciborowskiego na stanowisko Dyrektora Oddziału „Polskie Przetwory” we Włocławku.