Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

OGŁOSZENIE – zaproszenie do składania ofert na dokonanie demontażu konstrukcji i urządzeń oraz zakup złomu powstałego w wyniku likwidacji w Oddziale „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią, w systemie generalnego wykonawstwa

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990 677 758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dokonanie demontażu konstrukcji i urządzeń oraz zakup złomu powstałego w wyniku likwidacji w Oddziale „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią, w systemie generalnego wykonawstwa

Ogłoszenie- zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów porozbiórkowych pochodzących z likwidacji bocznicy kolejowej w postaci płyt betonowych w miejscu prowadzenia działalności w Unisławiu woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Departament Aktywizacji Zasobów zaprasza do składania ofert na zakup materiałów porozbiórkowych pochodzących z likwidacji bocznicy kolejowej w miejscu prowadzenia działalności w Unisławiu

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert wykonania robót budowlanych polegających na budowie zjazdu w ciągu drogi publicznej nr 2960W relacji Mała Wieś – Niździn – Cieśle do działki nr 381/21 położonej w miejscowości Mała Wieś, w trybie negocjacji ograniczonych

Krajowa Spółka Cukrowa S. A. z siedzibą w Toruniu, 87- 100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT dotyczących wykonania robót budowlanych polegających na budowie zjazdu w ciągu drogi publicznej nr 2960W relacji Mała Wieś – Niździn – Cieśle do działki nr 381/21 położonej w miejscowości Mała Wieś, w trybie negocjacji ograniczonych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przechowywania cukru bądź najmu powierzchni magazynowych na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S. A

Krajowa Spółka Cukrowa S. A. z siedzibą w Toruniu, 87- 100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przechowywania cukru bądź najmu  powierzchni magazynowych na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S. A.

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na zakup złomu z Oddziału „Cukrownia Krasnystaw”, w Siennicy Nadolnej woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Kraszewskiego 40, Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna 59, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na zakup złomu z Oddziału „Cukrownia Krasnystaw”, w Siennicy Nadolnej woj. lubelskie

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót rozbiórkowych linii napowietrznej 15 kV położonej w Płocku, w trybie negocjacji ograniczonych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie robót rozbiórkowych linii napowietrznej 15 kV położonej w Płocku, w trybie negocjacji ograniczonych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych polipropylenowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych polipropylenowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych papierowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych papierowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę koksu wielkopiecowego suchogaszonego do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanię cukrowniczą 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawę koksu wielkopiecowego suchogaszonego do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanię cukrowniczą 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę folii i przekładek tekturowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na zakup złomu stalowego niesegregowanego z Oddziału „Cukrownia Kluczewo” , w Stargardzie woj. zachodniopomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Kraszewskiego 40, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na zakup złomu stalowego niesegregowanego z Oddziału „Cukrownia Kluczewo” , w Stargardzie, ul. Broniewskiego 23, woj. zachodniopomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doczyszczania, załadunku i transportu buraków cukrowych oraz wysłodków buraczanych i wapna defekacyjnego na rzecz KSC S.A. w kampanii cukrowniczej 2017/ 2018 r.

Zapraszamy do składania ofert podmioty posiadające doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie przewozu buraków, wysłodków prasowanych, wapna defekacyjnego oraz doczyszczania i załadunku buraków odbieranych od plantatorów, posiadające pojazdy samochodowe samowyładowcze z rozładunkiem tylnym, urządzenia doczyszczająco-załadunkowe.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę czytników kodów kreskowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawę czytników kodów kreskowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi oczyszczenia wnętrza zbiorników melasu buraczanego oraz wszelkich jego pozostałości w Oddziałach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN Zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi oczyszczenia wnętrza zbiorników melasu buraczanego oraz wszelkich jego pozostałości w poniżej wymienionych Oddziałach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług w zakresie kompleksowego zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami (usługi DDD

W związku z otrzymanymi od Oferentów prośbami o możliwość wydłużenia terminu składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowego zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami (usługi DDD) dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. oraz Polskich Przetworów Sp. z o.o. Zespół ds. Umów niniejszym pismem wydłuża termin składania ofert do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godz. 15:00.
Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą na powyższy adres.

Pozostałe warunki uczestnictwa w procesie przetargowym zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert z dnia 28 marca 2017 roku.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług w zakresie kompleksowego zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami (usługi DDD) dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. oraz Polskich Przetworów Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy plomb plastikowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł Zaprasza do składania ofert na dostawy plomb plastikowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy materiałów eksploatacyjnych do termotransferowych drukarek etykiet logistycznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł Zaprasza do składania ofert na dostawy materiałów eksploatacyjnych do termotransferowych drukarek etykiet logistycznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Ogłoszenie - sprzedaż wysłodków suszonych brykietowanych melasowanych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła procedurę sprzedaży melasowanych wysłodków suszonych brykietowanych z kampanii 2015/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę materiałów filtracyjnych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanie 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

Zaproszenia do składania ofert na dostawy kamienia wapiennego do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanię cukrowniczą 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł Zaprasza do składania ofert na dostawy kamienia wapiennego do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanię cukrowniczą 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678,  NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przewozów taborem kolejowym miału węglowego, węgla groszku, koksu wielkopiecowego i kamienia wapiennego oraz melasy i cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rok obrotowy 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przewozów taborem kolejowym miału węglowego, węgla groszku, koksu wielkopiecowego i kamienia wapiennego oraz melasy i cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rok obrotowy 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie napraw okresowych P-2 i P-5, 54 szt. wagonów-cystern do przewozu melasu w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990 677 758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie napraw okresowych P-2  i P-5, 54 szt. wagonów-cystern do przewozu melasu w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Ogłoszenie -Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu poszukuje partnerów do prowadzenia działalności z wykorzystaniem majątku po byłej Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim woj.świętokrzyskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu poszukuje partnerów do prowadzenia działalności z wykorzystaniem majątku po byłej Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej.