Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Ogłoszenie- zaproszenie do składania ofert na zakup ziemi pochodzącej z likwidacji budowli w postaci nasypów ziemnych w Miejscu prowadzenia działalności Gryfice, woj. zachodniopomorskie

Krajowa spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40 Departament Aktywizacji Zasobów, zaprasza do udziału w konkursie ofert na zakup ziemi pochodzącej z likwidacji nasypów ziemnych w miejscowości Gryfice

Ogłoszenie – o wystawieniu na sprzedaż zbędnych środków trwałych Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, informuje o wystawieniu na sprzedaż zbędnych środków trwałych Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę materiałów filtracyjnych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanie 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na wykonania robót remontowo budowlanych polegających na wymianie okien PCV w budynku biurowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w lokalizacji 20-401 Lublin ul. Krochmalna 13i. woj. lubelskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zaprasza do składania ofert na wykonania robót remontowo budowlanych polegających na wymianie okien PCV w budynku biurowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w lokalizacji 20-401 Lublin ul. Krochmalna 13i. woj. lubelskie. w trybie negocjacji ograniczonych.

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych związanych z likwidacją budynków i budowli oraz zakup złomu w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40 Departament Aktywizacji Zasobów, ogłasza pisemny konkurs ofert na wykonanie prac rozbiórkowych i zakup złomu w miejscowości Nowy Staw, woj. pomorskie.

Ogłoszenie- zaproszenie do składania ofert na demontaż obiektów budowlanych wraz z zakupem złomu stalowego niesegregowanego w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Departament Aktywizacji Zasobów ogłasza pisemny konkurs ofert na demontaż obiektów budowlanych wraz z zakupem złomu stalowego niesegregowanego w miejscu prowadzenia działalności Janikowo.

Ogłoszenie- zaproszenie do składania ofert pisemny konkurs ofert na rozbiórkę przyzakładowej stacji paliw w Miejscu prowadzenia działalności Mała Wieś, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Departament Aktywizacji Zasobów ogłasza pisemny konkurs ofert na rozbiórkę przyzakładowej stacji paliw w miejscu prowadzenia działalności Mała Wieś, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś

Ogłoszenie- zaproszenie do składania ofert na demontaż i pozyskanie złomu stalowego niesegregowanego oraz na zakup złomu stalowego niesegregowanego pochodzącego z demontażu w miejscu prowadzenia działalności Brześć Kujawski woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Zaprasza do składania ofert na demontaż i pozyskanie złomu stalowego niesegregowanego oraz na zakup złomu stalowego niesegregowanego pochodzącego z demontażu w miejscu prowadzenia działalności Brześć Kujawski woj. kujawsko-pomorskie

Zaproszenia do składania ofert na dostawy kamienia wapiennego do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanię cukrowniczą 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł Zaprasza do składania ofert na dostawy kamienia wapiennego do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na kampanię cukrowniczą 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę środków ochrony roślin dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz spółek zależnych w 2017 roku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40 oraz Spółki zależne  Polskie Przetwory Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o.  zapraszają do składania ofert na dostawę środków ochrony roślin w roku 2017.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę kwalifikowanego sadzeniaka ziemniaka skrobiowego dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz spółek zależnych w 2017 roku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40 oraz Spółki zależne  Polskie Przetwory Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o.   zapraszają do składania ofert na dostawę kwalifikowanego sadzeniaka ziemniaka skrobiowego w roku 2017.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678,  NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przewozów taborem kolejowym miału węglowego, węgla groszku, koksu wielkopiecowego i kamienia wapiennego oraz melasy i cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rok obrotowy 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przewozów taborem kolejowym miału węglowego, węgla groszku, koksu wielkopiecowego i kamienia wapiennego oraz melasy i cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rok obrotowy 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie napraw okresowych P-2 i P-5, 54 szt. wagonów-cystern do przewozu melasu w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990 677 758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie napraw okresowych P-2  i P-5, 54 szt. wagonów-cystern do przewozu melasu w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb zainstalowania odrębnego zasilania gazowego w c.o. i c.w.u. w oparciu o istniejące instalacje ciepłownicze w budynkach przy ul. Krochmalnej 13. w Lublinie , woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, Zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zainstalowania odrębnego zasilania gazowego w c.o. i c.w.u.w oparciu o istniejące instalacje ciepłownicze w budynkach przy ul. Krochmalnej 13.w Lublinie w trybie negocjacji ograniczonych.

Postępowanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na zasypaniu i zniwelowaniu terenu po byłym doprowadzalniku ścieków na terenie gminy Rachanie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na zasypaniu poprzez zniwelowanie terenu ziemią dowiezioną, staranne jej zagęszczenie i obsianie trawą w czterech miejscach byłego doprowadzalnika ścieków prowadzącego od byłej Cukrowni w Wożuczynie do zbiorników w Siemnicach, na terenie gminy Rachanie.

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na zakup złomu stalowego niesegregowanego w miejscu prowadzenia działalności Łapy, powiat białostocki, województwo podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zaprasza do składania ofert na udział w konkursie na zakup złomu stalowego niesegregowanego w miejscu prowadzenia działalności Łapy , woj. podlaskie

Ogłoszenie -Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu poszukuje partnerów do prowadzenia działalności z wykorzystaniem majątku po byłej Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim woj.świętokrzyskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu poszukuje partnerów do prowadzenia działalności z wykorzystaniem majątku po byłej Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż wysłodków suszonych brykietowanych melasowanych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT - sprzedaż wysłodków suszonych brykietowanych melasowanych

Ogłoszenie - sprzedaż wysłodków suszonych brykietowanych melasowanych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła procedurę sprzedaży melasowanych wysłodków suszonych brykietowanych z kampanii 2015/2016