Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Ogłoszenie – o wystawieniu na sprzedaż zbędnych środków trwałych Krajowej Spółki Cukrowej S.A

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zaprasza do składania ofert na zakup zbędnych środków trwałych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę urządzeń lokalizujących GPS do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  na dostawę urządzeń lokalizujących GPS  do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę ciężkiego oleju opałowego (mazutu) do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę ciężkiego oleju opałowego (mazutu) do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2017/2018

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów porozbiórkowych pochodzących z likwidacji bocznicy kolejowej w postaci płyt betonowych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruńa zaprasza do składania ofert na zakup materiałów porozbiórkowych pochodzących z likwidacji bocznicy kolejowej w postaci płyt betonowych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na udział w konkursie na zakup złomu z Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.667.758,00 zł, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na udział w konkursie na zakup złomu z Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę środków smarnych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.667.758,00 zł, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawę środków smarnych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na zakup złomu w Oddziale „Cukrownia Werbkowice”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział „Cukrownia Werbkowice”, ul Przemysłowa 2, 22-550 Werbkowice zaprasza do składania ofert na zakup złomu

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego przeznaczonego do nadruku na torebki a’ 1 kg do pakowania cukru

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę materiałów chemicznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawę materiałów chemicznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE – zaproszenie do składania ofert na dokonanie demontażu konstrukcji i urządzeń oraz zakup złomu powstałego w wyniku likwidacji w Oddziale „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią, w systemie generalnego wykonawstwa

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990 677 758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dokonanie demontażu konstrukcji i urządzeń oraz zakup złomu powstałego w wyniku likwidacji w Oddziale „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią, w systemie generalnego wykonawstwa

Ogłoszenie- zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów porozbiórkowych pochodzących z likwidacji bocznicy kolejowej w postaci płyt betonowych w miejscu prowadzenia działalności w Unisławiu woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Departament Aktywizacji Zasobów zaprasza do składania ofert na zakup materiałów porozbiórkowych pochodzących z likwidacji bocznicy kolejowej w miejscu prowadzenia działalności w Unisławiu

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert wykonania robót budowlanych polegających na budowie zjazdu w ciągu drogi publicznej nr 2960W relacji Mała Wieś – Niździn – Cieśle do działki nr 381/21 położonej w miejscowości Mała Wieś, w trybie negocjacji ograniczonych

Krajowa Spółka Cukrowa S. A. z siedzibą w Toruniu, 87- 100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT dotyczących wykonania robót budowlanych polegających na budowie zjazdu w ciągu drogi publicznej nr 2960W relacji Mała Wieś – Niździn – Cieśle do działki nr 381/21 położonej w miejscowości Mała Wieś, w trybie negocjacji ograniczonych

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na zakup złomu z Oddziału „Cukrownia Krasnystaw”, w Siennicy Nadolnej woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Kraszewskiego 40, Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, 22-302 Siennica Nadolna 59, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na zakup złomu z Oddziału „Cukrownia Krasnystaw”, w Siennicy Nadolnej woj. lubelskie

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót rozbiórkowych linii napowietrznej 15 kV położonej w Płocku, w trybie negocjacji ograniczonych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, kapitał zakładowy w pełni opłacony 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie robót rozbiórkowych linii napowietrznej 15 kV położonej w Płocku, w trybie negocjacji ograniczonych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych polipropylenowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych polipropylenowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych papierowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na dostawy opakowań zbiorczych papierowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. na rok obrotowy 2017/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę folii i przekładek tekturowych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie Sp. z o.o. oraz Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na zakup złomu stalowego niesegregowanego z Oddziału „Cukrownia Kluczewo” , w Stargardzie woj. zachodniopomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Kraszewskiego 40, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na zakup złomu stalowego niesegregowanego z Oddziału „Cukrownia Kluczewo” , w Stargardzie, ul. Broniewskiego 23, woj. zachodniopomorskie.

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług w zakresie kompleksowego zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami (usługi DDD

W związku z otrzymanymi od Oferentów prośbami o możliwość wydłużenia terminu składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowego zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami (usługi DDD) dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. oraz Polskich Przetworów Sp. z o.o. Zespół ds. Umów niniejszym pismem wydłuża termin składania ofert do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godz. 15:00.
Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą na powyższy adres.

Pozostałe warunki uczestnictwa w procesie przetargowym zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert z dnia 28 marca 2017 roku.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług w zakresie kompleksowego zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami (usługi DDD) dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Przedsiębiorstwa Zbożowo – Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. oraz Polskich Przetworów Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN

Ogłoszenie - sprzedaż wysłodków suszonych brykietowanych melasowanych

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła procedurę sprzedaży melasowanych wysłodków suszonych brykietowanych z kampanii 2015/2016

Ogłoszenie -Krajowa Spółka Cukrowa S.A w Toruniu poszukuje partnerów do prowadzenia działalności z wykorzystaniem majątku po byłej Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim woj.świętokrzyskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu poszukuje partnerów do prowadzenia działalności z wykorzystaniem majątku po byłej Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej.