Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

O Spółce

Podstawowe informacje o Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Powstała w sierpniu 2002 roku i jest obecnie największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru buraczanego w Europie. Udział Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w polskim rynku cukru wynosi blisko 40%, a pod względem przychodów ze sprzedaży i kapitału Spółka mieści się w pierwszej setce największych firm w Polsce. Od 30 września 2003 roku KSC S.A. działa jako jednolity ogólnopolski koncern, w którego skład wchodzi siedem Oddziałów produkujących cukier. Oddziały KSC S.A. to zakłady z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Zlokalizowane na terenie pięciu województw przerabiają rocznie około 5 milionów ton buraków uprawianych na areale ponad 77 tysięcy hektarów i dostarczanych przez około 16 tysięcy plantatorów.

Wszystkie produkują cukier odpowiadający normom europejskim, którego odbiorcami są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe.
 
Od początku swojego istnienia Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podejmuje wysiłki zmierzające do osiągnięcia wysokich standardów jakościowych i konkurencyjnej pozycji wobec firm zagranicznych. W tym celu w 2003 roku rozpoczęliśmy proces głębokiej restrukturyzacji zakładający obniżenie kosztów, poprawę rentowności i koncentrację produkcji w największych i najsilniejszych zakładach. 
 

Oddziały KSC S.A.:

Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice