Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

  • Związek Producentów Cukru w Polsce
  • Europejski Związek Producentów Cukru - CEFS
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

Krajowa Spółka Cukrowa S.A jest członkiem największych w Polsce stowarzyszeń branżowych skupiających producentów cukru oraz prestiżowych organizacji biznesowych. Jako lider rynku aktywnie uczestniczymy w najistotniejszych procesach i wydarzenia kształtujących branżę oraz mających wpływ na relacje biznesowe. Kompetencje, silna marka i konsekwencja w realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa czynią z Krajowej Spółki Cukrowej S.A. istotny podmiot kształtujący polski rynek cukru.
Związek Producentów Cukru w Polsce to jedyna w Polsce organizacja uprawniona do reprezentowania wspólnych interesów producentów cukru w Polsce w kontaktach i we współpracy: z organami krajowej władzy rządowej i samorządowej, organami i organizacjami w ramach Unii Europejskiej oraz mediami. Członkami Związku są spółki polskiego prawa handlowego, reprezentujące interesy producentów cukru w Polsce: Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Pfeifer & Langen, Suedzucker i Nordzucker. Od 2004 r. Związek Producentów Cukru w Polsce jest członkiem Europejskiego Związku Producentów Cukru - CEFS
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą organizacją pracodawców w Polsce, która działa od 1989 roku i reprezentuje ponad 7,5 tys. firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają ok. 4 mln pracowników. Organizacja jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie. Naczelną ideą Pracodawców RP jest tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Organizacja aktywnie wspiera przedsiębiorczość, dąży do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik, działa na rzecz wspólnych interesów pracodawców, współdziała z partnerami społecznymi. Pracodawcy RP dbają aby głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości kraju oraz kształtują i promują pozytywny wizerunek pracodawców i przedsiębiorców.