Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Solidna Firma 2009

Certyfikat „Solidna Firma” poświadcza rzetelność i wiarygodność firmy. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. musiała poddać się trójstopniowej weryfikacji przez ekspertów, konsumentów oraz partnerów gospodarczych, uzyskać pozytywne opinie banków, instytucji samorządowych i administracji publicznej. Spółkę poddano również ocenie finansowej, a także analizowano jej działania w sferach społecznej i ekologicznej. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. trafiła do bazy przedsiębiorstw godnych zaufania.

Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Dobra Firma 2009

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. została uhonorowana tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności i otrzymała certyfikat Dobra Firma 2009 za prowadzenie działalności biznesowej uwzględniającej potrzeby otoczenia.  Tytuł jest przyznawany przez redakcję Forum Biznesu, dodatku do Gazety Prawnej. Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2009 realizowany jest pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

  • Acanthus Auerus

Acanthus Auerus

Nagroda podczas Międzynarodowych Targów "Polagra-Food 2008" za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy na targach.

  • Orzeł Agrobiznesu

Orzeł Agrobiznesu 2009

Lubelska Fabryka Cukierków „Pszczółka,” należąca do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. została wyróżniona przez Agencję Promocyjno – Wydawniczą EMS tytułem Orła Agrobiznesu. Tytuł, po raz pierwszy przyznany w 2001 roku, nadawany jest firmom z branży rolno-spożywczej, które odniosły sukces na rynku.