Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

DEPARTAMENT AKTYWIZACJI ZASOBÓW

Departament Aktywizacji Zasobów

 
Dyrektor Departamentu Aktywizacji Zasobów
Renata Puzan-Udziela    
 
Z-ca Dyrektora DAZ ds. Archiwum
Andrzej Sypka
tel. 24 267 85 34
tel. kom.: 695-650-314
andrzej.sypka@polski-cukier.pl
 
Kierownik Działu Zbywania Aktywów
Waldemar Zeuschner
tel. 91 384-20-51    
tel. kom.: 669-990-161
 
Zastępca Kierownika Działu Zbywania Aktywów           
Bolesław Smyl           
tel. 81 46-32-264    
tel. kom.: 695-650-263
 
Kierownik Działu Administracyjnego
Zbigniew Stryczewski
tel. 81 46-32-261
                     
Zastępca Kierownika Działu Administracyjnego
Wojciech Meler
tel. 52 303 13 18,
tel. kom. 695 650 316,