Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 21 września 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Łączna cena wywoławcza wynosi 192.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 21.09.2017 roku.

Przetarg w dniu 30 sierpnia 2017 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 131,74 m², położonego w miejscowości Unisław przy ul. Chełmińskiego 69, gmina Unisław, powiat chełmiński, woj. kujawsko - pomorskie. Cena wywoławcza wynosi 50.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) netto. Licytacja odbędzie się 30.08.2017 r.

Przetarg w dniu 30 sierpnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 1/19 o pow. 0,6324 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Cena wywoławcza wynosi 520.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 30.08.2017 roku.

Przetarg w dniu 24 sierpnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym, położonej w Opolu Lubelskim, powiat opolski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 24.08.2017 roku.

Przetarg w dnu 24 sierpnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 911 o powierzchni 0,7481 ha i działkę nr 913/1 o powierzchni 0,0221 ha, położonej w miejscowości Rejowiec przy ul. Przemysłowej, gmina Rejowiec, powiat chełmski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się 24.08.2017 r.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności Janikowo,  ul. Topolowa 1, 88-160 Janikowo ODWOŁUJE PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 131,74 m2, składającego się ze stołówki, kuchni, 2 pomieszczeń gospodarczych, wc i 2 korytarzy, wraz z pomieszczeniami przynależnymi
o łącznej pow. użytkowej 139,36 m2, znajdującego się w piwnicy budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Unisławiu przy ul. Chełmińskiej 69, wraz z udziałem wynoszącym 27110/102291 części w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław nr 0009, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo
kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/000240606/6, oraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku użytkowo-mieszkalnego i jego urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali.

Licytacja zaplanowana na dzień 25 lipca 2017 r. na godzinę 11:00 w Miejscu prowadzenia działalności Janikowo – Biuro główne, ul Topolowa 1, 88-160 Janikowo, niniejszym ogłoszeniem zostaje odwołana.

Przetarg w dniu 25 lipca 2017 r. na sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Unisław, woj. kujawsko - pomorskie - ODWOŁANY

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż odrębnej własności lokalu użytkowego

Przetarg w dniu 28 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Licytacja odbędzie się w dniu 28.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 39/30 o pow. 0,9651 ha położonej w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 327.000,00 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 39/29 o pow. 1,0398 ha położonej w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 55.800,00 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 20167r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 15/17 o pow. 0,9703 ha i nr 15/18 o pow. 0,0079  ha położonych w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 524.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku.

Przetarg w dniu 26 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Leśmierz, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 15/16 o pow. 1,7294 ha położonej w Leśmierzu, woj. łódzkie. Cena wywoławcza wynosi 205.000,00 (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 26.07.2017 roku

Przetarg w dniu 28 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie. Łączna cena wywoławcza wynosi 192.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 28.06.2017 roku.

Przetarg w dniu 28 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kosów, gmina Kowala, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kosów, gmina Kowala, woj. mazowieckie. Łączna cena wywoławcza wynosi 21.500,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 28.06.2017 roku

Przetarg w dniu 29 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opole Lubelskie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym, położonej w Opolu Lubelskim, powiat opolski, woj. lubelskie. Cena wywoławcza wynosi 952.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto. Licytacja odbędzie się w dniu 29.06.2017 roku.

Przetarg w dniu 5 lipca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 45/3 o pow. o pow. 0,0506 ha, położonej w Lublinie, woj. lubelskie. Licytacja odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. w lokalizacji Lublin

Przetarg w dniu 21 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Opiesin, woj. łódzkie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 44/6 o pow. o pow. 2,6060 ha, położonej w miejscowości Opiesin, gmina Daszyna, powiat łęczycki, woj. łódzkie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. w lokalizacji Leśmierz

Przetarg w dniu 21 czerwca 2017 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Mała Wieś, woj. mazowieckie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż dwóch odrębnych nieruchomości zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 381/22 o pow. o pow. 0,3444 ha oraz nr 381/14 o pow. 2,0978 ha, położonych w miejscowości Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie. Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2017 r. w lokalizacji Płock