Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Władzami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. są:

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki

Zarząd Spółki

Paweł Piotrowski     -  Prezes Zarządu KSC S.A

Krzysztof Kowa        - Członek Zarządu KSC S.A.

Tomasz Olenderek  - Członek Zarządu KSC S.A.

Janusz Stachowiak  - Członek Zarządu KSC S.A.

 

 

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca - Anna Miazek
Wiceprzewodniczący - Andrzej Leszczyński 
Sekretarz - Zdzisław Salus

Członek Rady - Adam Banaszak
Członek Rady - Krzysztof Duszak
Członek Rady - Jarosław Kazimierski
Członek Rady - Krystyna Matusiak
Członek Rady - Józef Pawela
Członek Rady - Henryk Ronek
Członek Rady - Mieczysław Środa
Członek Rady - Henryk Wnorowski