Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Aktualności

Najnowsze aktualności z serwisu firmowego.

Aktualności

  • Decyzje Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 14 lipca 2018 r.

    Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Prezesa Zarządu - Pana Henryka Wnorowskiego oraz uchwałę w sprawie delegowania Pana Zdzisława Salusa - Sekretarza Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu do czasu powołania przez Radę Nadzorczą Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., nie dłużej niż na okres trzech miesięcy.