Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. „Liderem Polskiego Eksportu 2017”

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się XV Jubileuszowa Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw. Podczas Konferencji rozdano również nagrody dla osób i firm wyróżniających się w zakresie eksportu swoich produktów lub usług. Listem gratulacyjnym oraz Pucharem „Lider Polskiego Eksportu 2017” została uhonorowana Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Tematem XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich były zagadnienia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tematyka ta wyszła naprzeciw oczekiwaniom eksporterów w ww. zakresie. Celem XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich było określenie działań w zakresie wspierania zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W części merytorycznej XV Jubileuszowej Konferencji głos zabrali: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Piotr Walczak, który przedstawił zagadnienia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki omówił działania na rzecz rozwoju eksportu rolno-spożywczego, zaś Radca Minister MSZ Cezariusz Kwaterski przedstawił działania MSZ w zakresie dyplomacji ekonomicznej na rzecz zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podczas Konferencji wręczono również medale i nagrody dla firm i osób szczególnie zaangażowanych rozwój eksportu polskich produktów. Wśród laureatów była także Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Prezes SEP Mieczysław Twaróg pogratulował Prezesowi Zarządu KSC S.A. Pawłowi Piotrowskiemu za dotychczasowe zaangażowanie w działalność eksportową, która sprzyja budowie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki w kraju i na arenie międzynarodowej oraz wyraził uznanie dla dotychczasowych dokonać firmy w tym zakresie.

W czasie XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zwrócono uwagę na potrzebę dalszego zaktywizowania działań na rzecz przyspieszenia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw i usprawniania rozwiązań systemowych nakierowanych na optymalny wzrost eksportu. Odniesiono się także do urzeczywistniania Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a zwłaszcza promocji i możliwości otwierania nowych rynków zagranicznych oraz pogłębienia, w tym zakresie działań eksporterów. Zwrócono także uwagę na potrzebę bardziej otwartej współpracy z mediami, w tym z prasą krajową i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi.

W XV Jubileuszowej Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich wzięli udział m.in.: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki, Prezes Głównego Urzędu Patentowego Alicja Adamczak, Radca Minister MSZ Cezariusz Kwaterski, Starosta Sandomierski, Dziekan Sandomierskiego Korpusu Eksporterów Stanisław Masternak, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju Tomasz Salomon, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Daniel Maksym, Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur dr Bogusław Bławat, Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej Prof. dr hab. Stefan Góralczyk, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Grabowski, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Dyrektor w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Anna Pawlak, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Michał Polański, Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów Prof. dr hab. Juliusz Kotyński oraz przedstawiciele ambasad i ministerstw: finansów, rozwoju, rolnictwa i spraw zagranicznych oraz izb gospodarczych i stowarzyszeń, a także dziennikarze z prasy, radia i telewizji.

« wstecz