Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w rankingu PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKI

Na Zamku Królewskim w Warszawie 24 listopada 2017 r. odbyła się jubileuszowa XV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”. Patronat nad Galą objął Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:
• co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże
• powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie
Wart podkreślenia jest fakt, że o pozycji firmy w rankingu nie decyduje kryterium przychodów, a efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa. Równie ważny jest fakt, że udział w Rankingu nie wiążę się z żadnymi kosztami dla uczestników.

Wielką Perłę Polskiej Gospodarki otrzymały:
1. Orlen Południe S.A.
2. Nowa Itaka Sp. z o.o.
3. Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. uzyskała tytuł PERŁY POLSKIEJ GOSPODARKI w kategorii PERŁY WIELKIE, zajmując 9 miejsce w rankingu. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu KSC S.A. Pan Henryk Wnorowski.

Tytuł Dużej Perły otrzymały:
1. TRASKO-INVEST Sp. z o.o.
2. AC S.A.
3. Grupa Kapitałowa Petrax Sp. z o.o.

Na podium sektora finansowego (usługi bankowe i ubezpieczenia) stanęły firmy:
1. Santander Consumer Bank S.A.
2. Bank Zachodni WBK
3. Raiffaisen Bank Polska S.A.
4. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Podczas tegorocznej Gali, przyznana została również Perła Innowacji, czyli PROGRESS 2017. Kapituła w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek, Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych wybrała firmy, które są liderami innowacji i stale wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania. Do grona najbardziej innowacyjnych firm zaliczono: w kategorii Przedsiębiorstwa – Grupa Azoty S.A. oraz Global Control 5 Sp. z o.o.; w kategorii Jednostka Naukowa – Wojskowy Instytut Medyczny.
Już po raz dwunasty wręczone zostały Perły Honorowe. Statuetka przyznawana jest wybitnym osobom i instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości.
Tegorocznymi laureatami Pereł Honorowych zostali:
w kategorii Nauka:
• Elżbieta Mączyńska
• Tomasz Ciach
w kategorii Kultura:
• Ryszard Karczykowski
• Zbigniew Namysłowski
• Piotr Salaber
w kategorii Krzewienie Wartości Patriotycznych:
• Krzysztof Szwagrzyk
• Fundacja Reduta Dobrego Imienia
w kategorii Krzewienie Wartości Społecznych:
• Beata Drzazga
• Bogdan Czapczuk oraz dr inż. Andrzej Czapczuk
Co roku, Perły Honorowe przyznawane są także w kategorii gospodarka. W tym roku, z racji piętnastolecia rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, w tej kategorii nagrodziliśmy firmy, które przez wszystkie lata zajmowały czołowe pozycje w rankingu, nierzadko stając na podium. Są nimi:
• BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
• Cyfrowy Polsat S.A.
• Grupa LOTOS S.A.
• Budimex S.A.
• Mondi Świecie S.A.
• KGHM Polska Miedź S.A.

« wstecz