Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40

działając na podstawie § 24 ust. 2, 21 zd. 1, 5 i 6, § 32 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

z siedzibą w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40

działając na podstawie § 24 ust. 2, 21 zd. 1, 5 i 6, § 32 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki