Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

KSC S.A. otrzymała „Złoty Paragon 2018 - nagrodę Kupców Polskich” w kategorii „produkty sypkie”

W czwartek, 24 maja 2018 r., w Teatrze Kamienica w Warszawie, odbyła się Uroczysta Gala VIII edycji konkursu „Złoty Paragon 2018 – Nagroda Kupców Polskich”. W tegorocznej edycji „Złoty Paragon 2018 - nagrodę Kupców Polskich” w kategorii „produkty sypkie” otrzymał „Polski Cukier” cukier biały 1kg. Nagrodę odebrał Pan Robert Kraszewski, Dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzedaży.

KSC S.A. wśród Polskich Gepardów

W tegorocznym rankingu tygodnika Wprost „Polskie Gepardy”, prezentującym najdynamiczniej rozwijające się polskie firmy, na 20 miejscu sklasyfikowana została Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Ranking „Polskie Gepardy” powstaje na bazie zestawienia 200 największych polskich firm, które ostatni rok obrotowy zakończyły na plusie. Kryterium to spełniło 112 firm. Najwięcej punktów uzyskują przedsiębiorstwa, które wykazują największe zyski, największe przychody oraz najlepszą dynamikę zysków i przychodów.

Ranking 200 największych polskich firm

Po raz kolejny redakcja tygodnia „Wprost” opublikowała ranking 200 największych polskich firm. Na 58 miejscu sklasyfikowana została Krajowa Spółka Cukrowa S.A. To awans w porównaniu do ubiegłego roku o 7 pozycji.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. po raz pierwszy została wyróżniona Certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat został przyznany na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. W X edycji konkursu Komisja Certyfikacyjna wyłoniła 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się 26 lutego 2018 r. w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, przy udziale Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat. Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP.