Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

KSC 10. w rankingu „Wprost” Złota Setka Polskiego Rolnictwa

16 grudnia w Warszawie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której wręczono nagrody laureatom Złotej Setki Polskiego Rolnictwa tygodnika „Wprost”. Opublikowany w ubiegłym tygodniu ranking obejmował 100 największych firm z branży rolno-spożywczej. Tworząc go, redakcja działu biznes „Wprost” wzięła pod uwagę przychody i zyski firm za ostatnie dwa lata, profil działalności oraz regularność składania sprawozdań finansowych. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. otrzymała wyróżnienie jako 10. wśród 100 największych firm w Polsce z branży rolniczej. Uplasowała się też najwyżej w rankingu wśród spożywczych spółek Skarbu Państwa.

KSC S.A. awansuje w rankingu przedsiębiorstw LISTA 500 Rzeczpospolitej

W jubileuszowej edycji Listy 500 widać ponownie, że największe firmy są solą polskiej gospodarki. "Rzeczpospolita" już po raz 20. przygotowała zestawienie największych firm w kraju. Kolejny raz po ich wynikach widać, że system gospodarczy jest w dobrej kondycji, szybko się rozwija i – co więcej – jest potencjał do dalszego wzrostu. Wyniki finansowe firm obejmują 2017 r. – kolejny z wysokim tempem wzrostu gospodarczego. Według zrewidowanych danych GUS dynamika PKB wyniosła ostatecznie 4,6 proc., co jest zgodne z wcześniejszym szacunkiem, choć zmienione zostały wyniki niektórych kwartałów oraz wzrost inwestycji.

W tegorocznym zestawieniu Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. uplasowała się na miejscu 117. To awans o 37 pozycji w porównaniu do roku poprzedniego.

KSC S.A. otrzymała „Złoty Paragon 2018 - nagrodę Kupców Polskich” w kategorii „produkty sypkie”

W czwartek, 24 maja 2018 r., w Teatrze Kamienica w Warszawie, odbyła się Uroczysta Gala VIII edycji konkursu „Złoty Paragon 2018 – Nagroda Kupców Polskich”. W tegorocznej edycji „Złoty Paragon 2018 - nagrodę Kupców Polskich” w kategorii „produkty sypkie” otrzymał „Polski Cukier” cukier biały 1kg. Nagrodę odebrał Pan Robert Kraszewski, Dyrektor Departamentu Marketingu i Sprzedaży.

KSC S.A. wśród Polskich Gepardów

W tegorocznym rankingu tygodnika Wprost „Polskie Gepardy”, prezentującym najdynamiczniej rozwijające się polskie firmy, na 20 miejscu sklasyfikowana została Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Ranking „Polskie Gepardy” powstaje na bazie zestawienia 200 największych polskich firm, które ostatni rok obrotowy zakończyły na plusie. Kryterium to spełniło 112 firm. Najwięcej punktów uzyskują przedsiębiorstwa, które wykazują największe zyski, największe przychody oraz najlepszą dynamikę zysków i przychodów.

Ranking 200 największych polskich firm

Po raz kolejny redakcja tygodnia „Wprost” opublikowała ranking 200 największych polskich firm. Na 58 miejscu sklasyfikowana została Krajowa Spółka Cukrowa S.A. To awans w porównaniu do ubiegłego roku o 7 pozycji.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. po raz pierwszy została wyróżniona Certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Certyfikat został przyznany na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S.A. W X edycji konkursu Komisja Certyfikacyjna wyłoniła 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się 26 lutego 2018 r. w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, przy udziale Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat. Akcja nadawania tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom zainicjowana została przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP.