Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

BIURO AKTYWIZACJI ZASOBÓW

W związku z trwającymi przekształceniami Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dniem 1 stycznia 2007 r. w centrali KSC utworzono jednostkę organizacyjną ds. Aktywizacji Zasobów, której zadania są konsekwencją dotychczasowej strategii restrukturyzacji Spółki. Należą do nich między innymi:
  • wewnętrzna aktywizacja zasobów Spółki, poprzez wdrażanie alternatywnych rodzajów działalności gospodarczej,
  • pozyskiwanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych współpracą z KSC bądź wykorzystaniem aktywów KSC dla realizacji własnych przedsięwzięć gospodarczych,
  • zarządzanie zbędnymi aktywami materialnymi,
  • nadzór nad procesami zbywania aktywów Spółki,
  • współpraca z podmiotami komercyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami badawczo – rozwojowymi w celu definiowania kierunków i koncepcji zagospodarowania aktywów materialnych i niematerialnych KSC, nie wykorzystywanych w działalności podstawowej.

W ramach swojej działalności Biuro Aktywizacji Zasobów prowadzi procesy promujące możliwość wykorzystania zbędnych aktywów Spółki oraz nadzoruje przygotowanie ofert sprzedaży poszczególnych składników majątku Spółki (nieruchomości i ruchomości), nawiązuje kontakty z inwestorami zainteresowanymi podjęciem własnych projektów gospodarczych na terenie oddziałów KSC wyłączonych z produkcji cukru lub współpracą ze Spółką przy wspólnych, alternatywnych projektach gospodarczych, współdziała z samorządami lokalnymi w zakresie właściwego wykorzystania lokalnych obiektów infrastrukturalnych.