Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zintegrowany System Zarządzania

W celu spełnienia wymagań prawnych, etycznych oraz aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów ciągle doskonalimy system zarządzania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. i podnosimy konkurencyjność naszej oferty na rynku. Wszystkie cukrownie należące do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. produkują cukier odpowiadający normom europejskim, którego odbiorcami są zarówno firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe.

Wyrazem naszej troski o jakość produkowanego cukru i produktów ubocznych, środowisko naturalne i  pozytywne relacje z Partnerami  są:  przyjęta przez Zarząd Spółki Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz wdrożone systemy zarządzania.

Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów pod marką „Polski Cukier” są:

  1. Certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
  2. Certyfikaty potwierdzające wdrożenie standardu IFS
  3. Certyfikaty potwierdzające wdrożenie Systemu HACCP
  4. Certyfikaty potwierdzające koszerność produkowanego cukru
  5. Certyfikat w zakresie handlu i przetwórstwa ekologicznego cukru trzcinowego
  6. Certyfikat zrównoważonego rozwoju dot. produkcji i handlu biomasą (melasa buraczana)

Dowodem zaangażowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w społeczną odpowiedzialność biznesu jest członkostwo w organizacji Sedex. W ramach przynależności do Sedex-u okresowo przeprowadzane są przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną audyty etyczne w Spółce. Raporty z tych audytów audytorzy zamieszczają w bazie danych Sedex.