Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Rada przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym „Moldova Zahăr” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cupcini, Republika Mołdawii nazwa skrócona: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Administratora (zarządcy) Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

Consiliul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată cu sediul la Cupcini, Republica Moldova denumirea prescurtată: Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

anunță procedura de calificare pentru un post de Administrator al Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.