Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Rada Nadzorcza KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351457, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1.500.000,00 zł, NIP 956-226-83-56, działając na podstawie § 18 ust. 1-4, § 21 ust. 2 pkt 3 Aktu założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu KSC Bioenergetyka  Sp. z o.o. w zw. z art. 2011 k.s.h. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu KSC Bioenergetyka Sp. z o.o. na nową - IV kadencję Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu działając na podstawie § 25 ust. 4 i 5 oraz § 24 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A. 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Spiessa 7 działając na podstawie § 17 ust. 16 pkt 4, § 18 ust. 8-11 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Spiessa 7 działając na podstawie § 17 ust. 16 pkt 4, § 18 ust. 8-11 Aktu Założycielskiego Spółki oraz Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Fabryki Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o.