Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2010-10-29
Przetarg - sprzedaż składników trwałych w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Suszarka SFM 3, nr inwentarzowy JAN 47700058, rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 400,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
2. Półautomat spawalniczy typ DEP 401, nr inwentarzowy JAN 48400114, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 1.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 150,00 zł, postąpienie 20,00 zł;
3. Półautomat spawalniczy typ PS 151T, nr inwentarzowy JAN 48400226, rok produkcji 2000, cena wywoławcza wynosi 500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
4. Koparka KM 602A Waryński, nr inwentarzowy JAN 58000034, rok produkcji 1973, cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.800,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
5. Koparka typ K-407 na podwoziu Star 266 – numer rejestracyjny – CIN U601, nr inwentarzowy JAN 58000090, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.800,00 zł, postąpienie 200,00 zł
6. Betoniarka BWE 250, nr inwentarzowy JAN 58100123, rok produkcji 1995, cena wywoławcza wynosi 100,00zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
7. Zasobnik (bunkier) do kamienia wapiennego, nr inwentarzowy JAN 60000067, rok produkcji 1977, cena wywoławcza wynosi 10.000,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.000,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
8. Zbiornik kwasu solnego, nr inwentarzowy JAN 60300104, rok produkcji 1984, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
9. Transformator TAOA 1600 kVA, nr inwentarzowy JAN 63000079, rok produkcji 1977, cena wywoławcza wynosi 11.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.100,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
10.Transformator TO 1600 kVA, nr inwentarzowy JAN 63000089, rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 14.000,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.400,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
11.Transformator ATO 374/22, 630 kVA, nr inwentarzowy JAN 63000092, rok produkcji 1980, cena wywoławcza wynosi 6.000,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 600,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
12.Dźwig towarowy DTM 500, nr inwentarzowy JAN 64000167, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.200,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
13.Wciągarka remontowa, nr inwentarzowy JAN 64100098, rok produkcji 1984, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
14.Wciągnik elektryczny łańcuchowy Q 250 kg, nr inwentarzowy JAN 64100249, rok produkcji 1999, cena wywoławcza wynosi 400,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22%), wadium 40,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
15.Żuraw samochodowy HYDROS R101- nr rejestracyjny- CIN 67 JT, nr inwentarzowy JAN 64200094, rok produkcji 1983, cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 1.800,00 zł, postąpienie 200,00 zł;
16.Stertownik „Żyrafa”, nr inwentarzowy JAN 64300042, rok produkcji 1969, cena wywoławcza wynosi 9.500,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 950,00 zł, postąpienie 100,00 zł;
17.Przenośnik taśmowy PTP-6/800, nr inwentarzowy JAN 64300121, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 700,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 70,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
18.Przenośnik taśmowy PTP-6/800, nr inwentarzowy JAN 64300122, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 400,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 40,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
19.Przenośnik taśmowy PTP-8/500, nr inwentarzowy JAN 64300130, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 2.500,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 250,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
20.Przenośnik taśmowy PTL-8/650, nr inwentarzowy JAN 64300195, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 2.500,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 250,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
21.Przenośnik taśmowy PTL-6/650, nr inwentarzowy JAN 64300196, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 2.500,00zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 250,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
22.Przenośnik taśmowy PC-14/8, nr inwentarzowy JAN 64300197, rok produkcji 1994, cena wywoławcza wynosi 2.700,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 270,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
23.Przenośnik taśmowy PTL-8/650, nr inwentarzowy JAN 64300261, rok produkcji 2001, cena wywoławcza wynosi 4.000,00zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 400,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
24.Suszarka do odzieży typ SU-8E, nr inwentarzowy JAN 66100082, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
25.Maszyna pralnicza 50B1, nr inwentarzowy JAN 66100082, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 15,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
26.Wirówka pralnicza WR 30, nr inwentarzowy JAN 66100085, rok produkcji 1978, cena wywoławcza wynosi 100,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
27.Samochód MULTICAR M 25, nr inwentarzowy JAN 74200070, rok produkcji 1985, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
28.Piec muflowy typ L3/C6H, nr inwentarzowy JAN 80100038, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 200,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 20,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
29.Elektroniczna maszyna do pisania ROBOTRON S 6 130, nr inwentarzowy JAN 80300014, rok produkcji 1990, cena wywoławcza wynosi 50,00 zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 5,00 zł, postąpienie 2,00 zł;
30.Maszyna do liczenia banknotów DE LARNE, nr inwentarzowy JAN 80300019, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 100,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 10,00 zł, postąpienie 5,00 zł;
31.Szorowarka ROTO 200 H, nr inwentarzowy JAN 80800060, rok produkcji 2001, cena wywoławcza wynosi 200,00 zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 20,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
32.Wentylator WWOax 63 LO, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 500,00zł brutto (zwolniona jest z podatku VAT), wadium 50,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
33.Piła ramowa do cięcia metalu, cena wywoławcza wynosi 200,00zł brutto (w tym podatek VAT 22 %), wadium 20,00 zł, postąpienie 10,00 zł;

Licytacja odbędzie się dnia 24 listopada 2010 r. o godz. 12.00 w byłej „Cukrowni Janikowo” przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, BiuroGłówne – Sala Konferencyjna.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „wadium – poz.1 (lub 2,3,4,…)” w terminie do22 listopada 2010r.i złożenie przez biorącego udział w przetargu pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Podmioty biorące udział w przetargu powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość i upoważnienie do reprezentacji uczestnika przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej niż osiągnięta w przetargu cena nabycia, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu trzech dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca na własny koszt.
Przedmioty przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 
 

« wstecz