Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-07-15 Sprostowanie ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Janikowie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, prostuje ogłoszenie o przetargu, które ukazało się w Gazecie Wyborczej na stronie 34 w dniu 7 lipca 2011 roku oraz w Gazecie Pomorskiej na stronie 28 w dniu 7 lipca 2011 roku, dotyczące przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Janikowo. Sprostowanie dotyczy punku 1 i punktu 6 treści ogłoszenia, którego prawidłowa treść winna brzmieć:

1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 86/3 o pow. 19,9175 ha i działkę nr 89 o pow. 0,5505 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4, oraz działkę nr 94/1 o pow. 0,0948 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00065069/8, wraz prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych działkach;

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 87/15 o pow. 2,9064 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4 wraz prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce.  

« wstecz