Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2011-10-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach Brześć Kujawski i Mościska oraz nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ruszkowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/2 o powierzchni – 0,1807 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 50.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.010,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 501,00 zł (słownie: pięćset jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku o godz. 10.00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87 - 880 Brześć Kujawski.

2.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/3 o powierzchni – 0,1817 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 50.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5040,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 504,00 zł (słownie: pięćset cztery złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku o godz. 10.10 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87 - 880 Brześć Kujawski.

3.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym nr 580/4 o powierzchni – 0,1545 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 43.200,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysięcy dwieście złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.320,00 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 432,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku o godz. 10.20 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87 - 880 Brześć Kujawski.

4.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 580/5 o powierzchni – 0,1373 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 38.600,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.860,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 386,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku o godz. 10.30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87 - 880 Brześć Kujawski.

5.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym nr 580/6 o powierzchni – 0,1475 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 41.300,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.130,00 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 413,00 zł (słownie: czterysta trzynaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku o godz. 10.40 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87 - 880 Brześć Kujawski.

6.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Brześciu Kujawskim przy wewnętrznej drodze łączącej się z główną ulicą osiedlową Traugutta, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym nr 580/7 o powierzchni – 0,1707 ha, wraz z udziałem w 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o powierzchni 0,1611 ha – która stanowi drogę wewnętrzną, wydzielonych z działki nr 580, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 47.500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 475,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku o godz. 10.50 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” w Brześciu Kujawskim przy ul. Przemysłowej 1, 87 - 880 Brześć Kujawski.

7.   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008 - Mościska, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej  działkę nr 32/1 o powierzchni 0,3000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001350/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 8.600,00zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 860,00,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj.86,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku, o godz.11.00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1.

8.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008 - Mościska, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 31 o powierzchni 0,3900 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001350/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 900,00,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku, o godz.11.30 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1.

9.  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008 - Mościska, gmina Bzurze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 69 o powierzchni 0,4300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001351/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.800,00zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 980,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 98,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku, o godz.12.00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1.

10. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ruszkowo, obręb 0014 - Ruszkowo, gmina Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 25 o powierzchni 2,3800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 25066, wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.900,00,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj.390,00 zł ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2011 roku, o godz.12.30 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 21.10.2011 r. z dopiskiem „wadium – nieruchomość położona w miejscowości: Brześć Kujawski, Mościska, Ruszkowo, stanowiąca działkę nr …… o pow. ……. ha”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pani Halina Małecka tel. 54 23 05 224, 695 650 165 oraz Pan Andrzej Kowalski tel. 508 087 500 dot. nieruchomości położonych w miejscowości: Ruszkowo i Mościska.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz