Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-04-23 Przetarg na sprzedaż aktywów trwałych w lokalizacji Janikowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

przetarg I

 1. Tokarka kłowa TUE40, nr inwentarzowy JAN 41000002, rok produkcji 1965, cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł.
 2. Tokarka uniwersalna TUM 25, nr inwentarzowy JAN 41000026, rok produkcji 1966, cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 45,00 zł.
 3. Piła do drewna spalinowa, nr inwentarzowy JAN 54000122, rok produkcji 1995, cena wywoławcza wynosi 150,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 15,00 zł, postąpienie 2,00 zł.
 4. Ciągnik ogrodniczy TZ-4K-14, nr inwentarzowy JAN 74600057, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 400,00zł, postąpienie 40,00 zł.
 5. Zbiornik – wodniarka pojemność 3m3, nr inwentarzowy JAN 60400006, rok produkcji 1954, cena wywoławcza wynosi 1.200,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 120,00zł, postąpienie 12,00 zł.
 6. Komin stalowy, nr inwentarzowy TUC 20100164, rok produkcji 1991, cena wywoławcza 35.546,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 3.555,00 zł, postąpienie 356,00 zł
 7. Podnośnik kubełkowy do transportu węgla na kotłowni Tuczno, cena wywoławcza wynosi 9.154,00 zł netto (plus podatek VAT 23%),wadium 916,00 zł, postąpienie 95,00 zł.
 8. Przenośnik taśmowy do transportu węgla na kotłowni dł.20,8 m Tuczno, cena wywoławcza wynosi 9.955,00 zł netto (plus podatek VAT 23%),wadium 996,00 zł, postąpienie 100,00 zł.
 9. Przenośnik taśmowy do transportu węgla na kotłowni dł.12,0 m Tuczno, cena wywoławcza wynosi 5.743,00 zł netto (plus podatek VAT 23%),wadium 575,00 zł, postąpienie 60,00 zł.
 10. Przenośnik taśmowy do transportu żużla na składowisko dł.20,0 m Tuczno, cena wywoławcza wynosi 9.572,00 zł netto (plus podatek VAT 23%),wadium 958,00 zł, postąpienie 100,00 zł.
 11. Wózek widłowy Firmy NISSAN typ TMC FG 15N 16S z napędem spalinowym (benzyna/gaz) z hydraulicznym układem podnoszenia, rok produkcji 1990, numer fabryczny F47-05332; nr inwentarzowy 763/25494/BKJ. Cena wywoławcza wynosi 8.700,00 zł netto plus podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży, wadium 870,00 zł, postąpienie 90,00 zł.
 12. Wózek widłowy Firmy TOYOTA, typ 42 5FG 25 z napędem spalinowym (benzyna/gaz) z hydraulicznym układem podnoszenia, rok produkcji 1993, numer fabryczny: 64569, nr inwentarzowy 763/25495/BKJ. Cena wywoławcza 12.100,00 zł. Netto (plus podatek VAT) zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży, wadium 1 210,00 zł, postąpienie 150,00 zł.
 13. Suwnica dwubelkowa o rozpiętości torów jezdnych 12mb, o udźwigu Q=12,5 tony. Napęd mechanizmu jazdy ręczny. Rok produkcji 1910, numer inwentarzowy BKJ0941 oraz wózek suwnicy dwubelkowej z napędem ręcznym podnoszenia i jazdy, rok produkcji 1982, numer fabryczny 43499, numer inwentarzowy BKJ-3432. Łączna cena wywoławcza 2.500,00 zł. netto plus podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży, wadium 250,00 zł, postąpienie 25,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 15 maja 2012 r. o godz. 10.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, I przetarg 15.05.2012 r., wadium - poz.1(lub 2,3,4,5,…)” w terminie do 11 maja 2012 r.

Przedmioty I przetargu (poz.1-5) można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, a przedmioty (poz.6-10) w miejscu prowadzenia działalności Tuczno ul. Bydgoska 10, przedmioty I przetargu (poz.11-13) można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1, do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu poz.1-5 udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu poz. 6-10 udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu I przetargu poz. 11-13 udziela Pan Stefan Olszewski - tel. kom. 695 650 168.

przetarg II

 1. Instalacja wentylacji, klimatyzacji oraz odpylania budynku stolarni nr inwentarzowy JAN 65200165, rok produkcji 1991, cena wywoławcza wynosi 3.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 300,00zł, postąpienie 30,00 zł.
 2. Pralnica PCE 30A, nr inwentarzowy JAN 66100225, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 1.350,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 135,00 zł, postąpienie 15,00 zł.
 3. Strugarka-wyrówniarka do drewna, typ DSZ040, nr inwentarzowy JAN 54000082, rok produkcji 1986, cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 35,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 15 maja 2012 r. o godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, II przetarg 15.05.2012 r., wadium – (poz.1,2,3)” w terminie do 11 maja 2012 r.

Przedmiot II przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu II przetargu udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.

przetarg III

 1. Przecinarka tarczowa BTC 50, nr inwentarzowy JAN 41300061, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł.
 2. Spawarka SPB400, nr inwentarzowy JAN 48400091, rok produkcji 1989, cena wywoławcza wynosi 1.070,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 107,00 zł, postąpienie 11,00 zł.
 3. Spawarka SPB400, nr inwentarzowy JAN 48400092, rok produkcji 1989, cena wywoławcza wynosi 1.070,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 107,00 zł, postąpienie 11,00 zł.
 4. Pilarka taśmowa DRNA63, nr inwentarzowy JAN 54000085, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 1.700,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 170,00 zł, postąpienie 20,00 zł.
 5. Tokarka Rumunka, nr inwentarzowy TUC 41000195, rok produkcji 1962, cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 400,00 zł, postąpienie 40,00 zł.
 6. Zaszywarka do worków, nr inwentarzowy TUC 55700985, rok produkcji 1997, cena wywoławcza wynosi 670,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 70,00 zł, postąpienie 7,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 15.05.2012 r. o godz. 11.30 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, w banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Inowrocławiu o numerze 72 2030 0045 1110 0000 0067 7130 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, III przetarg 15.05.2012r, wadium - poz.1 (lub 2,3,4,…)” w terminie do 11.05.2012 r.

Przedmioty III przetargu (poz.1-4) można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, a przedmioty III przetargu (poz.5-6) w miejscu prowadzenia działalności Tuczno ul. Bydgoska 10 do dnia poprzedzającego przetarg w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu III przetargu poz.1-4 udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu III przetargu poz. 5-6 udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargach zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu lub pełnomocnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej, niż cena nabycia osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz