Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-09-19 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w lokalizacji Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

L.p.

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt. *)

Wadium

zł/szt.

Postąpienie

zł/szt.

1.

Dyfuzor ciągły DC-10, r.bud.1972, prod.: ZUP – Nysa, (przekł.BRW-303, silnik pr.st.PXOMb-84c-4,8÷48kW), nr inw. ŁAP 560276

1

350.000

35.000

5.000

2.

Przenośnik taśmowy do krajanki (krótki) – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 4mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643319, ŁAP 643383

2

2.000

200

100

3.

Przenośnik taśmowy krajanki – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 7mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643381, ŁAP 643433

2

3.000

300

100

4.

Przenośnik taśmowy krajanki (długi) – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 26mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643393

1

8.000

800

100

5.

Przenośnik ślimakowy 900 wysłodków z dyfuzora – dł.9mb, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 643384, ŁAP 643385

2

8.000

800

100

6.

Podnośnik kubełkowy wysłodków z dyfuzora –dł.13,8mb, r.bud.1975, nr inw. ŁAP 643581, ŁAP 643582

2

15.000

1.500

500

7.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, r.bud.1972, nr inw. ŁAP 560197, 560198, 560199

3

57.750

5.775

1.000

8.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, nr inw. 560/28264/LAP

1

57.750

5.775

1.000

9.

Płuczka buraków – typ głębokowodny z wyrzutnikiem czołowym, wydajność 3000tb/db, producent: ZUP-Nysa, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 560143, ŁAP 560144

2

56.900

5.690

1.000

10.

Łapacz kamieni „Sokołowa”, bęben o śr.4,4m i dł.4,5m, r.bud.1977/1980, nr inw. ŁAP 560363, ŁAP 560391

2

43.300

4.330

500

11.

Łapacz liści i słomy, V=0,2m/sek, silnik 2,2kW, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 56046, ŁAP 56047

2

4.000

400

100

12.

Łapacz ogonków „Maya” (3x2m), r.bud.1974, nr inw. ŁAP 560127, ŁAP 560128

2

4.000

400

100

13.

Przenośnik ślimakowy (fi500)ogonków z łapaczy „Maya” r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643265

1

2.000

200

100

14.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1200mm, dł. przenośnika 151,7mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643170

1

49.000

4.900

500

15.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 187,1mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643169

1

52.500

5.250

1.000

16.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm, dł. przenośnika 105mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643169

1

29.400

2.940

300

17.

Aparat wyparny –pow.ogrzewania 1100 m²,

r.bud.1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560208

1

50.000

5.000

1.000

18.

Saturacja I jednokotłowa – 3 rury Richtera,

producent: ŚFUP, r.bud.1973/2000, nr inw. ŁAP 560488

1

21.000

2.100

300

19.

Saturacja II jednokotłowa – 2 rury Richtera,       producent: ŚFUP, r.bud.1973/2000, nr inw. ŁAP 560213

1

18.900

1.890

200

20.

Suszarka obrotowa do wysłodków z paleniskiem mazutowym, producent: ZUP-Nysa, bęben o śr.3,4m i dł.18m, długość całkowita suszarni 22m, wydajność 6,5t/h wysłodków suchych, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 56064, ŁAP 56065

2

227.500

22.750

3.000

21.

Przenośnik ślimakowy wysłodków suchych po bębnie (600x17200), r.bud.1988, nr inw. ŁAP 643707, 643708

2

5.500

550

100

22.

Podnośnik kubełkowy wysłodków suchych po bębnie. dł.18,5mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643112, ŁAP 643114

2

7.000

700

100

23.

Podnośnik kubełkowy brykietów, dł.19mb, r.bud.1973, nr inw. ŁAP 643115

1

6.000

600

100

24.

Wentylator podmuchu WPWs-80/1.8-suszarnia wysłodków, r.bud.1972,                     nr inw. ŁAP 44623, ŁAP 446274

2

4.000

400

100

25.

Wentylator wyciągowy WPWDs-140-220tys.m³/h-suszar. wysłodków, r.bud.1978, nr inw. ŁAP 446404, ŁAP 446405

2

15.000

1.500

500

26.

Turbozespół TP-6 (turbina parowa TP6/4 o mocy 6 MW- 3000 obr/min - Zamech Elbląg, generator GT2-6-01 –moc 7500kVA – Dolmel Wrocław, wzbudnica WTM-40-3000 – Dolmel Wrocław), r.bud.1973/74,

 nr inw. ŁAP 3404, ŁAP 340 

2

325.000

32.500

5.000

27.

Zbiornik do oleju wraz z  instalacją olejową (turbiny), r.bud.1974, nr inw. ŁAP 604260, ŁAP 604261

2

4.000

400

100

28.

Kocioł parowy Babcock (Niemcy)–40t pary/h, ciśn.3,8 MPa, temp. pary 450/400ºC, moc cieplna 24,7 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1975, nr inw. ŁAP 31318

1

180.000

18.000

2.000

29.

Kocioł parowy 0080-010 (FAKOP Sosnowiec) – 80t pary/h ciśn.3,7 MPa, temp. pary 450ºC, moc cieplna 49,3 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r.bud.1974, nr inw. ŁAP 3136, ŁAP 3137

2

270.000

27.000

3.000

30.

Bęben do gaszenia wapna palonego, producent: ŚFUP, bęben o śr.2,0m i dł. całkowitej 9,3m nr inw. ŁAP 56081, ŁAP 56082

2

21.000

2.100

300

31.

Przenośnik taśmowy – L=10,5 mb, B=800mm, napęd - elektrobęben 4kW, nr ŁAP 643130, ŁAP 643149 

2

2.900

290

100

32.

Przenośnik taśmowy – L=10,7 mb, B=800mm, napęd – silnik 5,5 kW + przekładnia, nr inw. ŁAP 643143 

1

3.000

300

100

33.

Sprężarka powietrza typ WS-140, 14m³/min,  3,5 bar, r.1973/74, producent: Huta Stalowa Wola, nr inw. ŁAP 444138, 44413, 44414

3

3.500

350

100

34.

Afinator (mieszadło poziome), r.1975- 1,35x1,5x5,2m, silnik 4,5kW nr ŁAP 560303

1

6.000

600

100

35.

Pompa rotacyjna RJ-150-18m³/h, 30m-silnik 15kW nr 442/16155/LAP

1

1.900

190

100

36.

Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, r.bud.1990, nr inw. 560/26271-26272/LAP

2

12.800

1.280

200

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym do wylicytowanej ceny składników wymienionych w poz.8, 18 i 19 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Sprzedaż pozostałych składników jest zwolniona z podatku VAT.

 

Licytacja odbędzie się dnia 08 października 2012 r. o godz. 11.00 w byłej cukrowni w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Dyfuzor ciągły –poz.1” w terminie do 05 października 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem, w tym także projektowe. Ściany i dach po demontażu nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzyć), a otwory w stropach zabezpieczyć.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej cukrowni w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk -  tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

« wstecz