Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-06-05 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę węgla antracytu do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678,
NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 667 758,00 PLN

Zaproszenie do składania ofert

« wstecz