Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-01-31 Przetarg na sprzedaż nieruchomości oraz lokalu użytkowego w woj. kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż :

I Terenów po byłej kolejce wąskotorowej relacji Ostrowite-Brodnica (pkt. 1-pkt. 10) stanowiących:

1) prawo użytkowania wieczystego działki nr 56 o pow. 0,2000 ha położonej w miejscowości Trąbin-Rumunki, obręb 0015 – Trąbin Rumunki, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017568/7.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj.18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02. 2014 roku o godz. 9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
2)
prawo użytkowania wieczystego działki nr 228 i działki nr 229 o łącznej pow. 1,8500 ha położonej w miejscowości Radomin, obręb Nr 0010-Radomin, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00012532/3.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 2 wynosi 16.600,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.660,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 166,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 9:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
3) prawo użytkowania wieczystego działki nr 38 o pow. 2,840 ha położonej w miejscowości Szczutowo, obręb 0014–Szczutowo, gmina Radomin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00012531/6.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 25.400,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2.540,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 254,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 10:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
4) prawo użytkowania wieczystego działki nr 12 i działki nr 16 o łącznej pow. 3,6800 ha położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005–Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 4 wynosi 32.900,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.290,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 10:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
5) prawo użytkowania wieczystego działki nr 240 o pow. 1,9200 ha położonej w miejscowości Kominy, obręb Nr 0008–Kominy, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026567/3.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 17.200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.720,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 172,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 11:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
6) prawo użytkowania wieczystego działki nr 99 o pow. 0,0015 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0027–Brodnica-27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026564/2 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 78 o pow. 1,2896 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica- 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 100 o pow. 0,1988 ha położonej w miejscowości Ustronie, obręb Nr 0027 – Brodnica- 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027021/1.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 6 wynosi 13.400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.430,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 143,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy złote).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 11:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski,  87-880 Brześć Kujawski , ul. Przemysłowa 1
7) prawo użytkowania wieczystego działki nr 136 i działki nr 137 o łącznej pow. 0,0832 ha położonych w miejscowości Ustronie, obręb Nr 0027 – Brodnica- 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr TO1B/00027021/1 i nr TO1B/00038554/6 oraz prawo użytkowania wieczystego działki 138 o pow. 0,1552 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0027–Brodnica-27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00038552/2.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 7 wynosi  28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 12:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1
8) prawo użytkowania wieczystego działki nr 19/2 i działki nr 19/3 o łącznej pow. 0,0184 ha położonych w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026–Brodnica-26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026565/9
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 12:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1
9) prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łapinóżek, obręb 0013-Łapinóżek ,gmina Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 16/2 o powierzchni 1,0119 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 920,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 92,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 13:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880  Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
10) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łapinóżek, obręb 0013-Łapinóżek ,gmina Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie , obejmującej działkę nr 16/3 o powierzchni 0,5863 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 25.02.2014 roku o godz. 13:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski , 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 25.02.2014 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 23.02.2014 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość  położona w miejscowości …………………  obejmująca działkę oznaczoną nr ………
 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

II Nieruchomości położonych w miejscowości Unisław stanowiących:

11) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Unisław, obręb 0009- Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 181/6 o powierzchni 0,0468 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001044/1, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych.
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1.
12) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Unisław, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 38/4 o powierzchni 0,1474 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr TO1C/00001043/4 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 204.800,00 zł (słownie: dwieście cztery tysiące osiemset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 20.480,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.048,00 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści osiem złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 9:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

III Nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowite, obręb ewidencyjny 0010-Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr WL1Y/00006270/1, stanowiących:

13) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 75/13 o powierzchni 0,0473 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 10:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
14) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/26 o powierzchni 0,0421 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 67,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 10:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
15) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/27 o powierzchni 0,1893 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 36.700,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.670,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 367,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 11:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
16) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/30 o powierzchni 0,0593 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02. 2014 roku o godz. 11:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
17)
prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/31 o powierzchni 0,0583 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 920,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 92,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 12:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
18)
prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/33 o powierzchni 0,1082 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji  zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 12:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
19)
prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/34 o powierzchni 0,0772 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.220,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 122,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 13:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.
20)
lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 o pow. 277,24 m² znajdującego się w budynku użytkowo-mieszkalnym położonym w miejscowości Ostrowite, wraz z udziałem wynoszącym 32747/41956 w częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 194/7 o pow. 0,2582ha, obręb 0010- Ostrowite, gmina Brzuze , powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00027732/1
Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego opisanego powyżej wynosi 217.000,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 21.700,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.170,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych).
Licytacja odbędzie się dnia 26.02.2014 roku o godz. 13:30 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, 87-880  Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa
 Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 26.02.2014 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki  Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 24.02.2014 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość  położona w miejscowości: ……………   obejmująca  działkę  oznaczona  nr ………
 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu
W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji, jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.
Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. (54) 23 05 226, 695 650 165, 508 087 500.
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.
 

« wstecz