Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Odwołanie przetargów na sprzedaż nieruchomości

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87 – 100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków ODWOŁUJE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/16 o pow. 1,7294 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest budynkami: buraczarni, pompowni buraków, wagi gospodarczej z wagą wozowo-samochodową i portiernią, a także drogami dojazdowymi, placami fabrycznymi, ogrodzeniem i siecią infrastruktury technicznej.

Licytacja zaplanowana na dzień 19 października 2016 r. na godz. 10:00.

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/17 o pow. 0,9703 ha i działkę nr 15/18 o pow. 0,0079 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem produktowni, surowni, ciepłowni, socjalno-warsztatowym, biura technicznego oraz kominem przemysłowym, placami fabrycznymi, ogrodzeniem terenu fabrycznego i pomostem między produktownią a magazynem cukru oraz budynkiem stacji transformatorowej.

Licytacja zaplanowana na dzień 19 października 2016 r. na godz. 11:00.

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/21 o pow. 12,1553 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Na nieruchomości znajduje się fragment ogrodzenia terenu fabrycznego oraz słupy oświetleniowe.

Licytacja zaplanowana na dzień 19 października 2016 r. na godz. 12:00.

4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie obejmującej działkę nr 15/22 o pow. 3,0101 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana placem utwardzonym, fragmentem ogrodzenia terenu fabrycznego z oświetleniem i kablową linią energetyczną.

Licytacja zaplanowana na dzień 19 października 2016 r. na godz. 13:00.

5. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę nr 39/29 o pow. 1,0398 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest ujęciem wody z przepustami.

Licytacja zaplanowana na dzień 19 października 2016 r. na godz. 14:00.

6. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obręb Leśmierz [nr 0010], gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie, obejmującej działkę nr 39/30 o pow. 0,9651 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00027864/7, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynu cukru z wentylatornią, chodnikiem i ogrodzeniem oraz linią kablową.

Licytacja zaplanowana na dzień 19 października 2016 r. na godz. 15:00.

Wszystkie powyżej wymienione licytacje zaplanowane na dzień 19 października 2016 r. w Miejscu prowadzenia działalności Leśmierz – Biuro główne, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, niniejszym ogłoszeniem zostają odwołane.

« wstecz