Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 20 kwietnia 2017 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Karlino, woj. Zachodniopomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń. Miejsce prowadzenia działalności Gryfice, ul. Fabryczna 2, 72-300 Gryfice, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)  Ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 27/4 o pow. 0,1116 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/4 i udział 1/7 części nieruchomości nr 27/8 wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). 

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 27/5 o pow. 0,1132 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/5 i udział 1/7 części nieruchomości nr 27/8 wynosi 38.000,00 zł  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych). 

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 27/6 o pow. 0,1135 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/6 i udział 1/7 części nieruchomości nr 27/8 wynosi 39.000,00 zł  (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 390,00 zł ( słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych). 

4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 27/7 o pow. 0,1007 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/7 i udział 1/7 części nieruchomości nr 27/8 wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). 

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 27/9 o pow. 0,1260 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/9 i  udział 1/7 części nieruchomości nr 27/8 wynosi 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 420,00 zł ( słownie: czterysta dwadzieścia złotych). 

6. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 27/10 o pow. 0,1307 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/10 i  udział 1/7 części nieruchomości nr 27/8 wynosi 44.000,00 zł  (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 440,00 zł ( słownie: czterysta czterdzieści złotych). 

7. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 27/11 o pow. 0,1433 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/11 i  udział 1/7 części nieruchomości nr 27/8 wynosi 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 330,00 zł ( słownie: trzysta trzydzieści złotych).

8. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 26/2 o pow. 0,1668 ha, łącznie z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej , oznaczonej nr 28/2 o pow. 0,1164 ha, która jest drogą, dla których w Sądzie Rejonowym w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/2 oraz nr 28/2 wynosi 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.400,00 zł (słownie: sześć tysiące czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 640,00 zł ( słownie:  sześćset czterdzieści złotych). 

Licytacja odbędzie się dnia  20.04.2017 r., o godz. 1200 w budynku Biura Głównego dawnej Cukrowni Gryfice przy ul. Fabrycznej 2, 72-300 Gryfice.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem:   „wadium – nieruchomość nr …. wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części nieruchomości nr 27/8” lub „ wadium – działka nr …..” w terminie do dnia 18.04.2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

  • osoby fizyczne – dowód osobisty,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis Rejestru,
  • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 1000 do 1300 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu podanym poniżej.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerami tel. 91 384 20 51, 669 990 161, 785 853 652.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

  • autor: Waldemar Zeuschner

« wstecz