Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Przetarg w dniu 30 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

Przetarg w dniu 30 maja 2017 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 19/2 i działki nr 19/3 o łącznej pow. 0,0184 ha położonych w miejscowości Brodnica, obręb 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, woj. kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026565/9.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 78 o pow. 1,2896 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.550,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 22 i działki nr 23 o łącznej pow. 0,1964 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23.500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.350,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 100 o pow. 0,1988 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027021/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 99 o pow. 0,0015 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026564/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 240 o pow. 1,9200 ha położonej w miejscowości Kominy, obręb Nr 0008 – Kominy, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026567/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39.500,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 122 o pow. 0,0907 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00011878/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 123 o pow. 0,0077 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026566/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 8,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 124 o pow. 0,5157 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027021/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 700,00 zł (słownie: siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 87 o pow. 0,1000 ha położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 12 o pow. 0,1000 ha położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 103 o pow. 0,4700 ha położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 101 o pow. 3,3400 ha położonej w miejscowości Łapinóż, obręb 6 - Osiek, gmina Osiek, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026563/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39.000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 16 o pow. 3,5800 ha położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 24 o pow. 0,6745 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 148.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 14.800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

 1. prawa użytkowania wieczystego działki nr 130/3 o pow. 0,2642 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0001 Brodnica-Miasto, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00038553/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.500,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.550,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Nieruchomości stanowią działki po byłej kolejce wąskotorowej.

Licytacja odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul. Topolowa 1, w budynku biura głównego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 26 maja 2017 r. z dopiskiem: „Wadium – przetarg działka nr …….”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć na piśmie oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny oferenta:

 • osoby fizyczne - dowód osobisty,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza dodatkowo aktualny wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

 • osoby prawne aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Rejestru,

 • decyzję o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

 • w przypadku działania oferenta przez pełnomocnika oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta w przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny
i wówczas obowiązana jest przedstawić
najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 1380 j.t.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 09:00 do 14:00 w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Uzgodnienie terminu obejrzenia przedmiotu przetargu, a także informacje na temat stanu faktycznego
i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać
u Pana Jerzego Ardanowskiego pod numerem
tel.
695653484.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz