Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Cukrownia buduje za 30 mln

30 milionów wyda Krajowa Spółka Cukrowa na budowę nowego magazynu w cukrowni Werbkowice.

Werbkowice to obok Krasnegostawu jedyna działająca jeszcze cukrownia na Lubelszczyźnie. Kiedy KSC w ubiegłym roku likwidowała Cukrownię Lublin, plantatorzy obawiali się, że to wstęp do zamknięcia dwóch pozostałych zakładów. Jednak w maju ruszy wWerbkowicach budowa silosu o pojemności 50 tys. ton. Warta 30 mln zł inwestycja zakończy się na przełomie 2010 i 2011 roku.
Nowy magazyn pozwoli na wysyłanie do odbiorców już popakowanego cukru. W tej chwili z Werbkowic wyjeżdża cukier „luzem“wcysternach.
Wmaju firma Chemedex wy leje fundamenty pod silos. Wprzyszłym roku ruszą prace związane z postawieniem kopuły silosu oraz montażem linii technologicznej.
To nie koniec zaplanowanych inwestycji. WWerbkowicach powstaną także m.in.linie transportu cukru do silosu i z silosu, układ wentylacji i klimatyzacji.
 

źródło: Gazeta Wyborcza (23.04.2009), rubryka: Lublin, strona: 4, autor: SKO

« wstecz