Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Biopaliwa i biogaz z buraków

Biopaliwa i biogaz z buraków

PGE Wspólny projekt energetycznej grupy z Krajową Spółką Cukrową

Dziś PGE Energia Odnawialna i Krajowa Spółka Cukrowa przedstawią plan uruchomienia produkcji energii elektrycznej z biogazu oraz biopaliw na terenie zamkniętych cukrowni w Wożuczynie i Łapach.


Pomysł na nową działalność likwidowanych zakładów pojawił się już dawno. Jesienią pisaliśmy, że wartość projektów planowanych przez spółkę córkę PGE i KSC sięgnie 450 mln zł – dziś w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa przedsiębiorstwa wreszcie zaprezentują szczegóły uruchomienia „pilotażowej instalacji energetycznego wykorzystania biomasy”.
Zanim bowiem ruszy produkcja biodiesla, pierwszą wspólną inwestycją, szacowaną na kilka milionów złotych, ma być doświadczalna biogazownia – instalacja, w której zostaną poddane fermentacji odpady z produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo specjalne rośliny energetyczne. Cukrownie w Wożuczynie i Łapach wytwarzały około 90 tys. ton cukru i zatrudniały ponad 460 osób. Surowiec dostarczało 3,4 tys. rolników. W ramach restrukturyzacji KSC zamknęła 20 zakładów, których majątek ma zamiar sprzedać lub wykorzystać na alternatywne projekty.

Źródło: Parkiet (12.05.2009), rubryka: firmy, strona: 8, autor: AR

« wstecz