Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Cukrownie na sprzedaż

Cukrownie na sprzedaż

Handel, usługi, gaz i energia?

PRODUKCJĘ cukru w Zachodniopomorskiem prowadzi tylko zakład w Kluczewie. Dwie pozostałe cukrownie – w Szczecinie i Gryficach – wygaszono. Został po nich spory majątek, m.in. w postaci nieruchomości. Część z nich Krajowa Spółka Cukrowa SA sprzedała, pozostałe czekają na inwestorów.

Cukrownia Szczecin w 2007 r. została zlikwidowana i przyłączona do oddziału w Kluczewie. Produkcję cukru zakończono też w Gryficach. Po fabrykach pozostały cenne nieruchomości – ziemia i obiekty.
– Krajowa Spółka Cukrowa SA ma ambitne, ale realistyczne plany dotyczące majątku po wygaszonych cukrowniach w Szczecinie i Gryficach – mówi Aleksandra Paulska, rzecznik prasowy koncernu. – Obie znajdą się w przygotowywanym przez nowy zarząd firmy Planie Strategicznym Spółki na lata 2009-2014.
Wiadomo, że wszystkie obiekty po cukrowni w Szczecinie mają być sprzedane. Na działkę nr 4/2 o powierzchni ok. 5,2 ha były już ogłaszane dwa przetargi, na razie bez sukcesu. Z kolei tzw. kompleks fabryczny o powierzchni ok. 30 ha jest sukcesywnie porządkowany, by podnieść jego wartość rynkową. W drugiej połowie roku ma być ogłoszony przetarg.
Dawna cukrownia jest, według KSC, dobrym miejscem na prowadzenie działalności usługowej i handlowej, bo w obszarze metropolitalnym Szczecina mamy do czynienia ze znacznym deficytem tego rodzaju powierzchni. Tereny cukrowni są atrakcyjnym dla inwestycji miejscem. Leżą w pasie intensywnej zabudowy mieszkaniowej południowo-zachodniej części miasta. Od północy sąsiadują z terenem PKP i dworcem kolejowym, od wschodu zlokalizowane są firmy transportowo-spedycyjne, a od południa rozbudowuje się rozległy kompleks handlowy z infrastrukturą.
Trwają też intensywne prace nad restrukturyzacją wyłączonej z produkcji cukrowni w Gryficach. Na przełomie lat 2008 i 2009 sprzedano kilka działek przylegających do fabryki. Na sprzedaż będą wystawione kolejne.
– Chwilowo nie dotyczy to budynku dzierżawionego przez sąd – informuje A. Paulska. – KSC SA odstąpiła od zamiaru jego sprzedaży. Uwzględniła prośbę sądu o przedłużenie umowy ze spółką na następne – co najmniej – dwa lata. W tym czasie sąd chce wybudować własną siedzibę, a do momentu postawienia budynku pozostanie na terenie cukrowni.
Główny teren fabryczny brany był pod uwagę jako miejsce utworzenia tzw. centrum paliwowo-energetycznego. Miała tam być produkowana m.in. bioenergia i komponenty do biopaliw.
– Spółka nadal bierze taki scenariusz pod uwagę – wyjaśnia rzecznik KSC.
Na pewno w pierwszej kolejności spółka w partnerstwie z PGE Energią Odnawialną będzie realizować dwa tego typu przedsięwzięcia w Łapach i Wożuczynie. Jako następne rozważane są lokalizacje w Częstocicach i Żninie. Być może w tym kierunku pójdzie restrukturyzacja cukrowni gryfickiej.
– Gdyby jednak budowa kompleksu paliwowo-energetycznego we współpracy z PGE Energią Odnawialną nie doszła do skutku w Gryficach, wszystko wskazuje na to, że i tak tego typu inwestycje mogą się tam rozpocząć – zaznacza A. Paulska. KSC SA prowadzi też rozmowy z innymi podmiotami.
 

Źródło: Kurier Szczeciński (2.06.2009), rubryka: Gospodarka, strona: 15, autor: ek

« wstecz