Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej

Minister Skarbu Państwa 26 kwietnia 2013 roku podjął decyzję o zamknięciu procesu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w dotychczasowej formule.

"Powodem tej decyzji były przede wszystkim kwestie związane z ewentualnymi zmianami zakresu regulacji unijnego rynku cukru po 2015 roku, co może mieć wpływ na wartość spółki.
Ponadto, mimo wprowadzenia przez MSP maksymalnej liczby zabezpieczeń przed kupnem akcji przez nieuprawnione osoby, do resortu nadal docierały informacje o możliwości wystąpienia takiego ryzyka w przyszłości. Plantatorzy sygnalizowali również, że w ich ocenie  zaproponowana przez Ministerstwo cena akcji jest zbyt wysoka i uniemożliwi pełną prywatyzację.

Spółka realizuje strategię dywersyfikacji dotychczasowej działalności i budowy koncernu rolno-spożywczego. Przemysł cukierniczy ma niebagatelne znaczenie dla sektora rolno-spożywczego, a zachwianie rynku może wpłynąć na ceny produktów zawierających cukier.

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności oraz interes uprawnionych plantatorów i pracowników, MSP rozważy zaliczenie spółki do grupy podmiotów o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa."

Prywatyzacja miała odbyć się w modelu pracowniczo-plantatorskim, na podstawie przepisów Ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym z 1994 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej z 2004 r.

Zapowiedziana prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. miała przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym planowano częściowe, dobrowolne umorzenie akcji KSC S.A., w drugim etapie pozostałe akcje Skarbu Państwa miały zostać przeznaczone do wykupu przez Podmioty uprawnione.