Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

STRUKTURA AKCJONARIATU

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 990 677 758 akcji. Obecnie, właścicielem niemal 80% akcji KSC S.A. jest Skarb Państwa. Pozostałe ponad 20% akcji jest w rękach obecnych i byłych pracowników, plantatorów buraków cukrowych oraz ich spadkobierców.

Struktura akcjonariatu - wykres

W ramach prywatyzacji Skarb Państwa planuje sprzedać niemal cały pakiet posiadanych akcji (ok. 79%), który może znaleźć się w rękach obecnych pracowników i plantatorów Spółki.