Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

REGULACJE PRAWNE

Prywatyzacja KSC S.A. jest przeprowadzona m.in. w oparciu o poniższe akty prawne. Dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy ważnym dokumentem jest również Statut Spółki:

Prywatyzacja Spółki przebiega w ramach Planu Prywatyzacji na lata 2008-2011. Został opracowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2008 roku. Założenia Planu Prywatyzacji mówią o przekazaniu w prywatne ręce ponad 800 spółek Skarbu Państwa, działających w kilkudziesięciu sektorach gospodarki. Plan ma przynieść łącznie blisko 37 mld złotych do budżetu państwa.

Więcej informacji na temat Planu Prywatyzacji dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa pod adresem: prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr/141/4047/Plan_prywatyzacji_na_lata_20082011.html