Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na:: wykonanie fundamentu i konstrukcji wsporczej pod montaż aparatu wyparki opadowej 1800 m2 oraz fundamentu pod posadowienie zbiornika soku o średnicy 3 m w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na:: wykonanie fundamentu i konstrukcji wsporczej pod montaż aparatu wyparki opadowej 1800 m2 oraz fundamentu pod posadowienie zbiornika soku o średnicy 3 m w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

« wstecz