Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na odbiór, wywóz i zagospodarowanie produktu ubocznego odpadowej masy roślinnej o kodzie 02 01 03 podczas kampanii 2021/2022 dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach”.

Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, BDO 000009141, zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na odbiór, wywóz i zagospodarowanie  produktu ubocznego odpadowej masy roślinnej o kodzie 02 01 03  podczas kampanii 2021/2022   dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach”.

« wstecz