Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wybór  firm, świadczących usługi w zakresie : Transportu ubocznych produktów przetwórstwa buraków cukrowych; Dostarczenia węgla na kotłownię technologiczną oraz suszarnię wysłodków; Spychania spycharką gąsienicową odpadów i niwelowania terenu; Załadunku, pryzmowania i spychania buraków w obrębie placu fabrycznego oraz załadunku wysłodków oraz produktów ubocznych na środki transportu; Transportu wysłodków suszonych do magazynów zewnętrznych (wymagany Certyfikat GMP+

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141, zaprasza do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na wybór  firm, świadczących usługi w zakresie :Transportu ubocznych produktów przetwórstwa buraków cukrowych; Dostarczenia węgla na kotłownię technologiczną oraz suszarnię wysłodków; Spychania spycharką gąsienicową odpadów i niwelowania terenu; Załadunku, pryzmowania i spychania buraków w obrębie placu fabrycznego oraz załadunku wysłodków oraz produktów ubocznych na środki transportu; Transportu wysłodków suszonych do magazynów zewnętrznych (wymagany Certyfikat GMP+

« wstecz