Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na przechowywanie wysłodków suszonych brykietowanych wyprodukowanych w kampanii 2021/2022 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w ilości do 8.000 t. oraz inne czynności związane z tym przechowaniem

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141, zaprasza do składania ofert w trybie konkursu nieograniczonego na przechowywanie wysłodków suszonych brykietowanych wyprodukowanych w kampanii 2021/2022 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w ilości do 8.000 t. oraz inne czynności związane z tym przechowaniem

« wstecz