Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór wykonawcy w sprawie realizacji zadania ,,Modernizacja ścian, posadzek i elementów stalowych na poziomie odżużlania” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elektrociepłowni wraz z budową stacji oczyszczania spalin kotłowych” w KSC S.A. Oddział ,,Cukrownia Malbork‘’

« wstecz