Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na wykonanie zadania w ramach realizacji następujących procesów remontowych: ZR25HŚ – Remont bieżni osadnika radialnego ZR26HŚ – Remont przepustu na osadnikach zadania realizowane są w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51 REGON 870363980 BDO 000009141, zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie zadania w ramach realizacji następujących procesów remontowych:

ZR25HŚ – Remont bieżni osadnika radialnego

ZR26HŚ – Remont przepustu na osadnikach

zadania realizowane są w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Malbork” w Malborku

« wstecz