Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie zadania inwestycyjnego p.t. „Izolacje termiczne w ramach zadań „ Zakup i montaż ogrzewacza soku surowego” oraz „Modernizacja gotowania cukrzycy zarodowej” w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach

Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51 Zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie izolacji termicznych w ramach zadań „Zakup i montaż ogrzewacza soku surowego” oraz „Modernizacja gotowania cukrzycy zarodowej w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach.

« wstecz