Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wybór dostawcy i wykonawcy montażu ekstraktorów wieżowych w Oddziałach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrowania Kluczewo” oraz „Cukrownia Malbork”.

„Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-51 Zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych wybór dostawcy i wykonawcy montażu ekstraktorów wieżowych w Oddziałach  Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrowania Kluczewo” oraz „Cukrownia Malbork”.

« wstecz