Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Zaprojektowanie i wykonanie 5 reklam elewacyjnych, opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej, uzyskanie odpowiednich zgód oraz montaż reklam na wskazanych przez Organizatora budynkach Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Terminal Cukrowy ” w Gdańsku, ul. Chodackiego 34”.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141, zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Zaprojektowanie  i wykonanie 5 reklam elewacyjnych, opracowanie wymaganej dokumentacji technicznej, uzyskanie odpowiednich zgód oraz montaż  reklam na wskazanych przez Organizatora budynkach Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Terminal Cukrowy ”  w Gdańsku, ul. Chodackiego 34”.

 

« wstecz