Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na „Dostawa i montaż aparatury do układów zabezpieczeń rozdzielnicy RG1 15kV EC wraz z instalacjami kablowymi” dla Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią

Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, BDO 000009141 zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych, na Dostawa i montaż aparatury do układów zabezpieczeń rozdzielnicy RG1 15kV EC wraz z instalacjami kablowymi dla Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią.

« wstecz