Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej, projektu budowy zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych część beztlenowa oraz osadnika radialnego. Wykonanie projektów wykonawczych wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektów i uzyskanie pozwoleń administracyjnych na realizację ww. inwestycji

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141, Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na wykonanie dokumentacji koncepcyjnej, projektu budowy zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych część beztlenowa oraz osadnika radialnego. Wykonanie projektów wykonawczych wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do projektów i uzyskanie pozwoleń administracyjnych na realizację ww. inwestycji

 

« wstecz