Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Konkurs ofert w dniu 7 kwietnia 2020 r. na sprzedaż materiałów porozbiórkowych znajdujących się w Unisławiu.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141 ogłasza Konkurs ofert w dniu 7 kwietnia 2020 r. na sprzedaż materiałów porozbiórkowych znajdujących się w Unisławiu.

« wstecz