Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert na zakup zbędnych środków trwałych.

1. Sprzedający:

    Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, BDO:000009194, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, zwana dalej „ Sprzedającym”

2. Określenie przedmiotu sprzedaży:

Lp

Nr Rej

Nr VIN

Marka model

Rocznik

Przebieg około

Cena minimalna Brutto

Uwagi

1.

CT2557F

TMBAF93T4A9040835

Skoda Superb 2,0 TDI

2010

407 000

9 900

Uszkodzony silnik, auto nie odpala

2.

CT2647F

TMBYEB5J6A3177413

Skoda Fabia VAN 1,4TDI

2010

188 000

3 300

Auto zdekompletowane, nie odpala, uszkodzona skrzynia biegów

3.

CT4878U

WOLOSDL0886155812

Opel Corsa1,3D

2008

193 000

4 400

Auto nie odpala

4.

CT4876U

WOLOSDL0886157845

Opel Corsa1,3D

2008

167 000

4 000

Auto nie odpala

3. Oferta - formularz ofertowy powinien zawierać:

 Dane kupującego (dane do faktury) oraz podanie ceny zakupu brutto (równa lub wyższa niż cena minimalna brutto)

4. Miejsce i termin składania ofert:

 Oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia) w formie mailowej należy przesłać na adres flota@polski-cukier.pl.

W tytule wiadomości proszę podać nr rejestracyjny auta, którego zakupem są Państwo zainteresowani.

Oferty przyjmowane są od 27.04.2021 godzina  9:00 do 29.04.21 godzina 9:00

Wszystkie oferty przesłane po terminie zostaną odrzucone.

5. Pozostałe informacje:

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane auto.
 2. Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta na dane auto zawierająca cenę równą lub wyższą od ceny minimalnej).
 3. O wyborze oferty decyduje najwyższa cena (równa lub wyższa od ceny minimalnej). W przypadku zgłoszenia ofert zakupu danego auta za taką samą cenę przez kilku oferentów decyduje kolejność wpływu.
 4. Samochody będące przedmiotem postępowania znajdują się w Toruniu i będą dostępne dla oferentów do obejrzenia przed upływem terminu składania ofert, po wcześniejszym umówieniu w drodze mailowej na adres flota@polski-cukier.pl.
 5. W razie pytań dotyczących przedmiotu sprzedaży proszę o kontakt mailowy flota@polski-cukier.pl lub telefoniczny 607 940 510.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia postępowania bez podania przyczyny i kontaktu tylko z wybranymi oferentami.
 7. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%) .
 8. Oferent, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie wskazanym na fakturze.
 9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie Sprzedającego w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia ceny nabycia.
 10. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 11. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.
 12. Uprawnienia Kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu wad samochodu ujawnionych po dniu zakupu są wyłączone.

 

« wstecz