Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont izolacji termicznej istniejących instalacji technologicznych, wykonanie nowej izolacji termicznej na nowych rurociągach i zbiornikach w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Nakło”.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO 000009141, Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na „Remont izolacji termicznej istniejących instalacji technologicznych, wykonanie nowej izolacji termicznej na nowych rurociągach i zbiornikach w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Nakło”.

« wstecz