Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont głównego budynku produkcyjnego - Remont dróg i chodników przy budynku produkcyjnym oraz placu manewrowego przy magazynie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. lokalizacja Łapy 18-100 Łapy ul. Cukrownicza 14.

Krajowa Spółka Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51 zaprasza do składania ofert w trybie negocjacji nieograniczonych na remont głównego budynku produkcyjnego - Remont dróg i chodników przy budynku produkcyjnym oraz placu manewrowego przy magazynie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. lokalizacja Łapy 18-100 Łapy ul. Cukrownicza 14.

« wstecz