Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

O Spółce

Podstawowe informacje o Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Treść

  • Cukrownia Kruszwica z lotu ptaka

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Utworzono ją na bazie Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
Jest największym w Polsce i jednym z największych co do wielkości producentem cukru w Europie. Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania oraz brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe. Zakład "Archiwum" w Płocku gwarantuje profesjonalną obsługę polegającą na zarządzaniu archiwum firmowym otwartym na indywidualne potrzeby klientów.

Swoją działalność Krajowa Spółka Cukrowa S.A. rozpoczęła z dniem 13 września 2002 r. po zarejestrowaniu przez sąd decyzji objętych uchwałami Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 990.677.758 PLN.
 

Oddziały Spółki:

  • zajmujące się produkcją cukru oraz wyrobów powstałych w trakcie jego wytwarzania: Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice:

1) Oddział "Cukrownia Dobrzelin" w Dobrzelinie,

2) Oddział "Cukrownia Kluczewo" w Stargardzie,

3) Oddział "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej,

4) Oddział "Cukrownia Kruszwica" w Kruszwicy,

5) Oddział "Cukrownia Malbork" w Malborku,

6) Oddział "Cukrownia Nakło" w Nakle nad Notecią,

7) Oddział "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach.

  • świadczące usługi magazynowo-logistyczne:

8) Oddział "Terminal Cukrowy" w Gdańsku

Zakłady Spółki:

  • zajmujące się produkcją przetworów owocowo-warzywnych:

1) Zakład "Polskie Przetwory" we Włocławku

  • świadczące usługi:

2) Zakład "Archiwum" w Płocku

3) Zakład "Nadruk Papieru" w Janikowie