Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

  • Związek Producentów Cukru w Polsce
  • Europejski Związek Producentów Cukru - CEFS

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

Krajowa Spółka Cukrowa S.A jest członkiem największych w Polsce stowarzyszeń branżowych skupiających producentów cukru oraz prestiżowych organizacji biznesowych. Jako lider rynku aktywnie uczestniczymy w najistotniejszych procesach i wydarzenia kształtujących branżę oraz mających wpływ na relacje biznesowe. Kompetencje, silna marka i konsekwencja w realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa czynią z Krajowej Spółki Cukrowej S.A. istotny podmiot kształtujący polski rynek cukru.
Związek Producentów Cukru w Polsce to jedyna w Polsce organizacja uprawniona do reprezentowania wspólnych interesów producentów cukru w Polsce w kontaktach i we współpracy: z organami krajowej władzy rządowej i samorządowej, organami i organizacjami w ramach Unii Europejskiej oraz mediami. Członkami Związku są spółki polskiego prawa handlowego, reprezentujące interesy producentów cukru w Polsce: Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Pfeifer & Langen, Suedzucker i Nordzucker. Od 2004 r. Związek Producentów Cukru w Polsce jest członkiem Europejskiego Związku Producentów Cukru - CEFS