Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

  • Wysłodki suche melasowane

PRODUKTY UBOCZNE

Oprócz doskonałej jakości „Polskiego Cukru” Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oferuje do sprzedaży produkty powstałe w trakcie procesu technologicznego oraz gotowe wyroby oferowane w lokalizacjach KSC S.A.

Wysłodki buraczane prasowane

Otrzymywane w procesie wytwarzania cukru, poprzez ekstrakcję krajanki buraczanej. Poddane częściowemu odciśnięciu wody, przeznaczone na paszę dla zwierząt hodowlanych lub do przerobu. Dostępne w okresie kampanii we wszystkich produkcyjnych Oddziałach KSC.

Wysłodki buraczane suszone melasowane

Pasza wysokoenergetyczna, która ze względu na zawartość składników pokarmowych stanowi alternatywę do stworzenia odpowiednio zbilansowanej dawki pokarmowej stosowanej w żywieniu krów, bydła opasowego, koni.
Zaletą wysłodków melasowanych jest możliwość trwałego ich przechowywania, łatwość mieszania z innymi paszami a także możliwość skarmiania przez cały rok....